O NÁS

 

Regenerace a energetické úspory občanských staveb, panelových i zděných bytových domů

 

Administrativní, výrobní a skladovací areál firmy STAVOPROJEKTA, Moravany


Jsme českou společností s více než dvacetiletou tradicí se zaměřením zejména na regenerace a energetické úspory domů ve vlastnictví společenství vlastníků a družstev. Firma má kvalifikované týmy zaměstnanců, které pro regeneraci vašeho domu zajistí:

 • stavebně-technické posouzení a koncepci regenerace domu,
 • projektovou dokumentaci, audity, štítky budov,
 • stavební povolení,
 • stavební realizaci,
 • výrobu oken a dveří na bázi plastu a hliníku,
 • kolaudaci,
 • individuální financování s možností splátkového kalendáře,
 • zpracování podkladů a úspěšné projednání dotací.

Jaké výsledky pro Vás regenerace domu bude mít:

 • snížení spotřeby energie na vytápění, elektrické energie,
 • výrazné prodloužení životností konstrukcí a prodloužení cyklu oprav v rámci údržby,
 • výrazné navýšení tržní ceny bytu velmi často přesahující vstupní investice,
 • zvýšení funkčnosti konstrukcí (výměna balkonů za lodžie, tepelně technické vlastnosti obvodového pláště, oken, dveří a dalších konstrukcí),
 • odstranění stávajících závad (plístě, zatékání, tepelné mosty).

Čím garantujeme kvalitu a výhodné financování zakázky investorovi:

 • personálním obsazením firmy kvalifikovanými pracovníky s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, vyučenými a odborně zaškolenými pracovníky při výrobě a montáží konstrukcí,
 • provozním vybavením, kterými firma disponuje, to je jeřáby, lešením, kontejnerovou dopravou, nákladní a osobní dopravou, zdvihacím zařízením,nadstandardním strojním vybavením pro výrobu oken a dveří, provizorními vozovkami, drobnou mechanizací,
 • individuální financování zakázky vycházející ze stavebně technického a energetického posouzení objektu, návrhu technického řešení regenerace a disponibilních finančních zdrojů investora,
 • referencemi investorů,
 • kvalitními konstrukcemi postupně vyvinutými STAVOPROJEKTOU od r. 1991 a ověřenými v praxi: