Konstrukční řady lodžií STAVO-LODEM

Lodžie s ocelovým nebo hliníkovým zábradlím

Výplň z bezpečnostního skla nebo materiálů, splňujících spolehlivost na účinky rázových zatížení dle ČSN 74 33 05 - Ochranná zábradlí.

Lodžie se železobetonovým zábradlím

Lodžie přistavěné - rozšířené

Řada vlastníků nových bytových domů řeší otázku, co s původními lodžiemi, jejichž podlahová plocha se po zateplení obvodového pláště znatelně zmenší. Tento typ lodžií je tím pravým řešením.
Postup přístavby lodžií je následující. Po odstranění zábradelního panelu původní lodžie je přistaven nový sloupec za účelem jejího rozšíření, šířka sloupce je závislá na volbě tvaru přistavěné části lodžie. Statik ve spolupráci s projektantem Vám doporučí, zda je pro Váš objekt možné a zároveň výhodnější opřít nový sloupec lodžií o stávající základ domu či obvodový plášť, případně zda navrhnout samostatné základy. Dilatační spára mezi starou a novou částí lodžie je dokonale konstrukčně řešena tak, aby nedošlo k poruchám hydroizolace stávající a nové konstrukce. Toto řešení je často používané např. pro rozšíření původních zapuštěných lodžií u soustavy B70-360.

 

Lodžie v konstrukčním řešení systému STAVO-LODEM umožňují zasklení nadzábradelní části.