O systému STAVO-LODEM

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. se již od svého založení v roce 1991 specializuje především na regenerace bytových domů. Systém lodžií STAVO-LODEM byl vyvinut firmou pro náhradu stávajících fyzicky opotřebených ocelových balkonů. STAVOPROJEKTA své první železobetonové lodžie realizovala již v roce 1992 na bytovém domě na ulici Marie Kudeříkové v brněnském sídlišti Juliánov. Od této doby bylo firmou realizováno v České republice přes 15 000 lodžií pro bytové objekty ve zděné nebo panelové technlogii. Dnes firma dodává lodžie jako komplexní systém, od vypracování projektové dokumentace, zajištění potřebných statických a geologických průzkumů, zajištění stavebního povolení, až po montáž a kompletaci. Všechny montážní a kompletační práce jsou prováděny speciálně vyškolenými zaměstnanci firmy. Tvary i konstrukční řešení jsou chráněny užitnými vzory, kvalita lodžií je garantována certifikáty a Stavebními technickými osvědčeními, vydanými Technickým a zkušebním ústavem stavebním.

Využití lodžií STAVO-LODEM

  • pro bytové domy postavené v panelové i zděné technologii;
  • pro stávající bytové domy i pro novostavby bytových domů;
  • náhrada stávajících ocelových zavěšených balkonů;
  • náhrada stávajícíh balkonů, tvořených betonovou podlahovou konstrukcí;
  • náhrada nebo rozšíření stávajících lodžií, tvořených betonovou podlahovou konstrukcí a nosnými bočními stěnami;
  • vytvoření lodžií u bytových jednotek bez balkonu nebo lodžie.

Variabilita systému STAVO-LODEM

Konstrukční řešení systému STAVO-LODEM umožňuje díky své variabilitě vytvářet individuální řešení v závislosti na požadavcích zákazníka, konstrukčním řešní stávajícího domu a statickému stavu stávajícího objektu.

Systém není rozměrově vymezen. Standardně je využíván pro modulové řešení domů 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m, 4,2 m a 6,0 m. Základní rozměry lze přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka.

Charakteristika konstrukčních prvků

Konstrukce lodžií je předsazená před opravovaný objekt a je kotvena do nosné konstrukce objektu originálním konstrukčním řešením, umožňujícím pohyb lodžií s vyloučením poruch navazujícícího kontaktního zateplovacího systému. Každý stěnový panel má buď vlastní samostatný základ, dimenzovaný podle konstrukčních podmínek konkrétní stavby, anebo jsou spodní stěnové panely opřené o základy stávajícího objektu, případně o obvodový plášť. Stěny lodžií se vyrábějí v tloušťce 180 mm, stropní panely jsou tlouštky 140 - 180 mm. Podlaha je již ve spádu a je připravena pro konečnou povrchovou úpravu dlažbou nebo nátěrem. Na spodním líci stropního panelu je okapní žlábek, na horní straně zámečnické prvky pro uchycení zábradlí (od modulu 4,2 m). Podle požadavků investora je možné čelní hranu nechat ve směru přímém, nebo ji vytvarovat do oblouku, zkosit, případně zvolit další tvarovou variantu.