Výhody lodžií STAVO-LODEM

 • Stěnové panely jsou odsazeny od obvodového pláště, aby bylo umožněno dodatečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Samozřejmostí systému je pečlivé vyřešení detailů. Povrch prefabrikátů z pohledového betonu je vůči účinkům vnějšího prostředí chráněn nátěrem s vysokou životností. Dílce se většinou dodávají v bílé barvě, ale jejich barevné řešení může být přizpůsobeno požadavkům zákazníka.
 • Lodžie STAVO-LODEM mají lepší funkční vlastnosti vzhledem ke stávajícím ocelovým balkonům. Využitelná půdorysná plocha lodžií je běžně 5 m2 proti 2,5 m2 ocelových balkonů. Stávající závěsy balkonů neumožňují bezpečné výrazné zvětšení plochy nového balkonu. Půdorysnou plochu lodžií je možné navrhnout větší v návaznosti na rozpon stropních panelů, posouzení osvětlení navazujících místností a výsledek statického posouzení.
 • Boční stěny lodžií vytvářejí intimitu prostředí pro uživatele bytů. Vzhled objektu je výrazně příznivější vzhledem ke stávajícím nebo novým zavěšeným ocelovým balkonům.
 • V případě zasklení lodžie dojde k úspoře energie za vytápění a s ní související snížení doby návratnosti investic na pořízení lodžií.
 • Velmi přijatelná cena systému STAVO-LODEM vychází z funkčních a technických parametrů lodžií. Cena lodžie v přepočtu na m2 podlahové plochy lodžie je výrazně nižší než u balkonu, s tím, že lodžie jsou dodávány včetně závětrných stěn, které jsou u balkonů za další příplatek.
 • Komplexní dodávka STAVOPROJEKTOU, tj. příprava zakázky, projekce, výroba a montáž lodžií, kompletace lodžií kvalifikovanými pracovníky je zárukou požadované kvality. Kromě lodžií mohou být objednávky rozšířeny o dílčí nebo komplexní regeneraci panelového nebo zděnéhoobjektu.
 • Železobetonové konstrukce lodžií systému STAVO-LODEM nabízíme ve variantě zábradlí železobeton, ocel, hliník. Varianty výplně mají kvalitní design, použité materiály vysokou životnost. Všechny materiály výplně zábradlí splňují technické požadavky TAZUS.
 • Přesná montáž lodžií je prováděna výhradně kvalifikovanými zaměstnanci firmy s použítím autojeřábů AD 28, vybavených z bezpečnostních důvodů montážními klecemi. Požadavky na přesnost montáže, dané technologickými pravidly, jsou výrazně přísnější oproti požadavkům platné normy. Vzhledem k dlouholeté praxi jsou montážní čety schopny kvalifikovaně provést montáž lodžií i v případech výrazných překročení montážních a výrobních tolerancí stávajících objektů.
 • Lodžie systému STAVO-LODEM jsou statickybezpečné a jsou ověřeny více než 25-letou praxí.
 • Podle informací realitních kanceláří jsou byty s železobetonovými lodžiemi o 150 tisíc dražší než byty s ocelovými balkony. Hodnota lodžií vychází také z jejich dlouhodobé životnosti a minimálních nároků na údržbu.
 • STAVOPROJEKTA dokládá kvalitu řízení výrobních procesů certifikací dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tato skutečnost vytváří ty nejlepší předpoklady pro spokojenost investora s vysokou kvalitou, garantovanou technologickými a kontrolními mechanismy firmy.
 • Pro lodžie systému STAVO-LODEM je možné využít státní dotace z programu PANEL 2013+ (MMR). Firma zajišťuje odborné zpracování projektové dokumentace, technických a ekonomických podkladů pro banky, spořitelny, ČMZRB a regionální pracoviště, určené k posouzení správnosti podkladů v rámci tohoto programu.